18- Vücut tekrar taş yapar mı?

18 - Vücut tekrar taş yapar mı? Teorik olarak evet. Taşların oluşma mekanizmasında genetik kadar metabolik komponentin de olmasından dolayı, ister cerrahi yolla olsun ister olmasın, elde edilen taşların analiz edilmesi gerekmektedir. Kan ve idrar analizleri ile taş analizinin yapılması, en azından vücudun neden bu taşı yaptığı hakkında genel bir fikir verecektir. Bu şekilde ilaç ve diyet desteği ile [...]

&s tarafından.|2022-06-17T13:13:26+03:00Temmuz 25th, 2016|Taş|18- Vücut tekrar taş yapar mı? için yorumlar kapalı

17- Kapalı Taş Cerrahisinde Sonuç

17- Kapalı Taş Cerrahisinde Sonuç Gördüğünüz gibi, Taş cerrahisinde bir çok cerrahi  tedavi  uygulanmaktadır. Burada artık, teknik ekipmanların hastanedeki yeterliliği öne çıkacaktır. Bu ekipmanların eksiksiz varlığı taş cerrahisinde hastayı memnun edecek en doğru yöntemin seçilebilmesini sağlayacaktır.     <<16– Sistoskopik taş cerrahisi nedir? >>18– Vücut tekrar taş yapar mı?

&s tarafından.|2022-06-17T13:13:26+03:00Temmuz 25th, 2016|Taş|17- Kapalı Taş Cerrahisinde Sonuç için yorumlar kapalı

16- Sistoskopik taş cerrahisi nedir?

16 - Sistoskopik taş cerrahisi nedir? İdrar kanalından girilerek sadece mesane ve üretra daki (mesane çıkışındaki idrar kanalı) taşların temizlenmesinde kullanılan cerrahi yöntemdir.     <<15– URS (Rijit Üreterorenoskopi) nedir? >>17- Kapalı Taş Cerrahisinde Sonuç

&s tarafından.|2022-06-17T13:13:26+03:00Temmuz 25th, 2016|Taş|16- Sistoskopik taş cerrahisi nedir? için yorumlar kapalı

15- URS (Rijit Üreterorenoskopi) nedir?

15 - URS (Rijit Üreterorenoskopi) nedir? Özellikle üreter (böbrek ile mesane arasındaki idrar kanalı) orta ve alt ucundaki taşlarda altın standardı oluşturmaktadır. İdrar kanalından rijit bir endoskop ile girilerek taşlara ulaşılır ve lazer veya pnömotik litotirptör ile taşlar kırılıp temizlenir.       <<14– RIRC (Flexible URS nedir) >>16– Sistoskopik taş cerrahisi nedir?

&s tarafından.|2022-06-17T13:13:26+03:00Temmuz 25th, 2016|Taş|15- URS (Rijit Üreterorenoskopi) nedir? için yorumlar kapalı

14- RIRC (Flexible URS nedir)

14 - RIRC (Flexible URS nedir) RIRC, Hastanın İdrar kanalından girilerek böbrek içerisine kadar uzanabilen flexible-esnek özellikte bir endoskop kullanılarak yapılan cerrahidir. Özellikle üreter (böbrek ile mesane arasındaki idrar kanalı) üst uç ve böbrek içerisindeki 2 cm çapa kadar olan taşların, hic bir kesi yapılmadan alınmasını sağlar. Bu yöntemde de endoskopun içerisinden lazer probu gönderilir. Ve taşlar parçalanarak kum haline getirilir. Hastanemizde [...]

&s tarafından.|2022-06-17T13:13:26+03:00Temmuz 25th, 2016|Taş|14- RIRC (Flexible URS nedir) için yorumlar kapalı

13- Mikro PNL nedir?

13 - Mikro PNL nedir? Prensip olarak PNL ameliyatına benzemekle beraber, Açılan deliğin genişliği, neredeyse bir iğne kadar küçüktür. Buradan böbreğe girilir ve lazer kullanılarak taşlar parçalanır. Taşlar PNL deki gibi dışarı alınmaz. Bu yöntem özellikle böbrekteki küçük taşların temizlenmesi için hasta için konforlu bir seçenek oluşturmaktadır.     <<12– PNL ameliyatı nedir? >>14– RIRC (Flexible URS nedir)

&s tarafından.|2022-06-17T13:13:27+03:00Temmuz 25th, 2016|Taş|13- Mikro PNL nedir? için yorumlar kapalı

12- PNL ameliyatı nedir?

12 - PNL ameliyatı nedir? Perkutan Nefrolitotomi (PNL) operasyonunda, ciltten 1 cm lik kesi ile direk böbrek içine endoskop vasıtası ile girilir, Ve böbrek içindeki taşlar aynı delikten dışarı alınır. Hastanın operasyon sonrası konforu, hastanede yatış süresi ve komplikasyon sıklığının azlığı nedeniyle bugün için PNL yöntemi böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde altın standartı oluşturmaktadır.     [...]

&s tarafından.|2022-06-17T13:13:27+03:00Temmuz 25th, 2016|Taş|12- PNL ameliyatı nedir? için yorumlar kapalı

11- İdrar yollarına Kapalı Yöntemle Yapılan cerrahiler nelerdir?

11 - İdrar yollarına Kapalı Yöntemle Yapılan cerrahiler nelerdir?? İdrar yollarındaki taşın bulundugu yere göre farklı endoskopik araçlarla operasyonlar yapılmaktadır. Bu yüzden taşın bulundugu yer çok önemlidir. İdrar yollarında kapalı taş cerrahisinde kullanılan ekipmanlar sırasıyla, PNL (Perkütan Nefrolitotomi) Mikro PNL RIRC (Retrograde IntraRenal Cerrahi-Flexible URS) URS (Rijit Üreterorenoskopi) Sistoskopi <<10- Üriner sistemin taşlarında cerrahi >>12- PNL ameliyatı [...]

&s tarafından.|2016-12-02T10:30:03+03:00Temmuz 25th, 2016|Taş|11- İdrar yollarına Kapalı Yöntemle Yapılan cerrahiler nelerdir? için yorumlar kapalı

10- Üriner sistemin taşlarında cerrahi

10 - Üriner sistemin taşlarında cerrahi ESWL veya takip yapılması uygun olmayan hastalarda cerrahi seçenekler düşünülmelidir. Bugün Üriner sistemin taşlarında Cerrahi secenekleri kapalı yöntemler oluşturmaktadır. Açık cerrahi seçenekler, sadece çok özel seçilmiş hastalarda uygulanmaktadır.     <<9– Lazer ile taş kırma nedir? >>12– PNL ameliyatı nedir?

&s tarafından.|2022-06-17T13:13:27+03:00Temmuz 25th, 2016|Taş|10- Üriner sistemin taşlarında cerrahi için yorumlar kapalı

9- Lazer ile taş kırma nedir?

9 - Lazer ile taş kırma nedir? Tıpta, ESWL de olduğu gibi vücüda dışarıdan taş kırma amacıyla Lazer uygulaması yoktur. Lazer, sadece kapalı yapılan Taş cerrahisi esnasında, taşın daha ufak parçalara ayrılması için kullanılır.     <<8– Taş kırma nedir? >>10– Üriner sistemin taşlarında cerrahi

&s tarafından.|2022-06-17T13:13:27+03:00Temmuz 25th, 2016|Taş|9- Lazer ile taş kırma nedir? için yorumlar kapalı
Go to Top