11 – İdrar yollarına Kapalı Yöntemle Yapılan cerrahiler nelerdir??


İdrar yollarındaki taşın bulundugu yere göre farklı endoskopik araçlarla operasyonlar yapılmaktadır. Bu yüzden taşın bulundugu yer çok önemlidir.

İdrar yollarında kapalı taş cerrahisinde kullanılan ekipmanlar sırasıyla,
  1. PNL (Perkütan Nefrolitotomi)
  2. Mikro PNL
  3. RIRC (Retrograde IntraRenal Cerrahi-Flexible URS)
  4. URS (Rijit Üreterorenoskopi)
  5. Sistoskopi