dsc_0118yefHakkımda


Yrd. Doç. Dr. Mehmet SARIER

1975 / Karabük Doğumlu

Av. Pınar Sarıer ile Evli

Nil ve Alp Sarıer’in babası

Eğitim Geçmişim

İlk-Orta-Lise eğitimini TED Karabük Koleji’nde aldı. – 1993
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.  – 2000

Üroloji Uzmanlık eğitimini İnönü Üniversitesi’nde tamamladı. – 2005

Kemerburgaz Üniversitesi-

Mesleki Geçmişim
Türk Üroloji Derneği ve Endoüroloji Derneği üyesidir..
Kadın Ürolojisi ve Endoüroloji (Endoskopik ürolojik operasyonlar) konuları mesleki ilgi alanları içerisinde bulunuyor.
Akademik çalışmaları, Uluslar arası tıp literatüründe yayınlanmış Orijinal bilimsel araştırma makaleleri ve kongre bildirileri mevcuttur. Meslek içi eğitim amacıyla yurt içinde ve yurt dışında bir çok uygulamalı kursa katıldı. İngilizce ve Almanca biliyor.
Halen Medical Park Antalya Hastane Kompleksinde görev yapmaktadır.
 Eserler:
  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A1 – Soylu, A., Yilmaz, U., Ozcan, C., Sarier, M., Baydinc, C., “Role of Penile Electrodermal Activity in the Evaluation of Autonomic Innervation of Corpus Cavernosum” Int J Impot Res 16(6):535-539, 2004

A2 – Soylu, A., Akinci A, Yilmaz U, Sarier, M., Aslan M, Ozcan C.,”Sympathetic Skin Responses in Type-1 Diabetic Children: Relationship due to Urodynamic Findings” Neurourol Urodyn. 25(3):243-8, 2006

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1 – Baysal, T., Soylu, A., Saraç, K., Alkan, A., Dusak, A., Sarıer, M., “Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Perkütan Nefrostomi” Türk Üroloji Dergisi, 29(3):330-336, 2003

B2 – Soylu, A., Sarıer, M., Davarcı, M., Baydinç, C., “Labial Füzyonun Neden Olduğu İşeme Zorluğu” Türk Üroloji Dergisi, 30(1):117-119, 2004

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

C1 – Kutlu, R., Soylu, A., Yılmaz, U., Baysal, T., Sarıer, M., Saraç, K., Baydinç, C., “DSA kavernozografi yönteminin venöz kaçak tanısındaki yeri” 22. Türk Radyoloji Kongresi, P-642, Antalya, 26- 31 Ekim 2001

C2 – Soylu, A., Yılmaz, U., Özcan, C., Sarıer, M., Baydinç, C., “Diabetik Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Uyarılmış Kavernöz Aktivite”

a-19. Ulusal Klinik Nörofizyolojisi EEG-EMG Kongresi, Sözel 23, Trabzon, 11-13 Haziran 2002

b-Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi -1, 12-15 Haziran 2002, Sunulu Poster 02, 26, İstanbul

C3 – Soylu, A., Yılmaz, U., Sarıer, M., Güneş, A., Baydinç, C., “Veno-Okluziv Tip Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Uyarılmış Kavernöz Aktivite”,

a-19. Ulusal Klinik Nörofizyolojisi EEG-EMG Kongresi, Poster 57, Trabzon, 11-13 Haziran 2002

b-Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi -1, 12-15 Haziran 2002, Poster 03, 26, İstanbul

C4 – Soylu, A., Yılmaz, U., Özcan, C., Sarıer, M., Baydinç, C., “Penis Cildinden Kaydedilen Yüzeyel Aktivitelerin Korpus Kavernozumun Otonomik Değerlendirmesindeki Yeri”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, P309, 230, 2002

C5 – Soylu, A., Akıncı, A., Yılmaz, U., Sarıer, M., Aslan, M., Özcan, C., “Diabetik Çocuklarda Sempatik Deri Cevabının Ürodinamik Bulgularla İlişkisi”

a-9.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Malatya, PP E2, 27 Eylül –01 Ekim 2004

b-18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, P358, 2-7 Ekim 2004

C6 – Soylu, A., Yılmaz, U., Sarıer, M., Özcan, C., Baydinç, Y.C., “Prematür Ejakülasyonlu Hastaların Tedavisinde Transkutanöz Tibial Sinir Uyarımı” 18. Ulusal Üroloji Kongresi, P129, Antalya, 2-7 Ekim 2004

  1. Güncel Makale Özeti:

D1 – Soylu, A., Sarıer, M., “Non-Obstrüktif Azoospermli Hastalarda Testiküler Spermatozoa İle İntrastoplazmik Sperm Enjeksiyonu Obstrüktif Azoospermli Hastalara Göre Daha Az Başarılıdır” Androloji Bülteni, Sayı 15