dsc_0118yefHakkımda


Doç. Dr. Mehmet SARIER

1975 / Karabük Doğumlu

Av. Pınar Sarıer ile Evli

Nil ve Alp Sarıer’in babası

Eğitim Geçmişim

İlk-Orta-Lise eğitimini TED Karabük Koleji’nde aldı. – 1993
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.  – 2000

Üroloji Uzmanlık eğitimini İnönü Üniversitesi’nde tamamladı. – 2005

Kemerburgaz Üniversitesi Yrd Doç. 2016-20017

İstinye Üniversitesi Doç. 2019 –

Mesleki Geçmişim
Türk Üroloji Derneği, Ürolojik Cerrahi Derneği ve Endoüroloji Derneği üyesidir..
Kadın Ürolojisi ve Endoüroloji (Endoskopik ürolojik operasyonlar) konuları mesleki ilgi alanları içerisinde bulunuyor.
Akademik çalışmaları, Uluslar arası tıp literatüründe yayınlanmış Orijinal bilimsel araştırma makaleleri ve kongre bildirileri mevcuttur. Meslek içi eğitim amacıyla yurt içinde ve yurt dışında bir çok uygulamalı kursa katıldı. İngilizce ve Almanca biliyor.
Halen Medical Park Antalya Hastane Kompleksinde görev yapmaktadır.
 Eserler:
 1. A.Web of Science Core Collection Journals (SCI-SCIE & ESCI) A-01    Soylu A, Yilmaz U, Ozcan C, Sarier M, Baydinc C. Role of penile electrodermal activity in the evaluation of autonomic innervation of corpus cavernosum. Int J Impot Res. 2004;16(6):535-539. doi:10.1038/sj.ijir.3901254.

  A-02    Soylu A, Akinci A, Yilmaz U, Sarier M, Aslan M, Ozcan C. Sympathetic skin responses in Type-1 diabetic children: Relationship to urodynamic findings. Neurourol Urodyn. 2006;25(3):243-248. doi:10.1002/nau.20210.

  A-03    Yuksel Y, Tekin S, Yuksel D, Duman I, Sarier M, Yucetin L, Turan E, Celep H, Ugurlu T, Inal M.M., Yavuz A.H., and Demirbas A. Pregnancy and Delivery in the Sequel of Kidney Transplantation: Single-Center Study of 8 Years’ Experience. Transplant Proc. 2017;49(3):546-550. doi:10.1016/j.transproceed.2017.02.002

  A-04    Yuksel Y, Tekin S, Yuksel D, Duman I, Sarier M, Yucetin L, Kiraz K, Demirbas M, Kaya A.F., Sezer M.A, Demirbas A. and Yavuz A.H. Optimal Timing for Removal of the Double-J Stent After Kidney Transplantation. Transplant Proc. 2017;49(3):523-527. doi:10.1016/j.transproceed.2017.01.008.

  A-05    Sarier M, Demir M, Goktas S, et al. Results of Real-time Multiplex Polymerase Chain Reaction Assay in Renal Transplant Recipients With Sterile Pyuria. Transplant Proc. 2017;49(6):1307-1311. doi:10.1016/j.transproceed.2017.02.051.

  A-06    Sarier M, Seyman D, Tekin S, et al. Comparision of Ureteral Stent Colonization Between Deceased and Live Donor Renal Transplant Recipients. Transplant Proc. 2017;49(9):2082-2085. doi:10.1016/j.transproceed.2017.09.028.

  A-07    Sarier M, Ozel E, Duman I, Yuksel Y, Demirbas A. HPV type 45-positive condyloma acuminata of the bladder in a renal transplant recipient. Transpl Infect Dis. March 2017:e12667. doi:10.1111/tid.12667.

  A-08    Sarier M, Demir M, Duman I, Yuksel Y, Demirbas A. Evaluation of Ureteral Stent Colonization in Live-Donor Renal Transplant Recipients. Transplant Proc. 2017;49(3):415-419. doi:10.1016/j.transproceed.2017.01.004.

  A-09    Sarier M, Tekin S, Duman İ, et al. Results of transurethral resection of the prostate in renal transplant recipients: a single center experience. World J Urol. 2018;36(1):99-103. doi:10.1007/s00345-017-2094-5.

  A-10    Sarier M, Duman I, Kilic S, et al. Comparative Results of Transurethral Incision with Transurethral Resection of The Prostate in Renal Transplant Recipients with Benign Prostate Hyperplasia. Urol J. February 2018.  doi: 10.22037/uj.v0i0.4074

  A-11    Sarier M, Duman I, Yuksel Y, et al. Results of minimally invasive surgical treatment of allograft lithiasis in live-donor renal transplant recipients: a single-center experience of 3758 renal transplantations. Urolithiasis. February 2018. doi:10.1007/s00240-018-1051-0

  A-12    Sarier M, Sepin N, Guler H, et al. Prevalence of Sexually Transmitted Disease in Asymptomatic Renal Transplant Recipients. Experimental and Clinical Transplantation. April 2018. doi: 10.6002/ect.2017.0232.

  A-13    Sarier M, Duman I, Callioglu M, et al. Outcomes of Conservative Management of Asymptomatic Live Donor Kidney Stones. Urology. 2018;118:43-46. doi:10.1016/j.urology.2018.04.035.

  A-14    Sarier M, Duman İ, Göktaş Ş, Demir M, and Kukul E. Results of Multiplex Polymerase Chain Reaction Assay to Identify Urethritis Pathogens. J. Urol. Surg. Urol Surg. 2017;1:18–22. doi: 10.4274/jus.1328

  A-15    Sarier M, Duman I, Demir M, Yuksel Y, Emek M, Kukul E. The outcomes of transurethral incision/resection of the prostate (TUIP/TURP) performed early after renal transplantation. Türk Üroloji Dergisi/Turkish J Urol. 2018;44(2):172-177. doi:10.5152/tud.2018.98404.

  A-16    Sarier M, Duman I, Yuksel Y, et al. Ex vivo stone surgery in donor kidneys at renal transplantation. Int J Urol. 2018;25(10):844-847. doi:10.1111/iju.13755

  A-17    Soylu A, Sarier M, Altunoluk B, Soylemez H, Baydinc YC. Comparison of the Efficacy of Intravenous and Intramuscular Lornoxicam for the Initial Treatment of Acute Renal Colic: A Randomized Clinical Trial. Urol J. July 2018. doi: 10.22037/uj.v0i0.4496.

  A-18    Sarier M, Sepin N, Duman I, et al. Microscopy of Gram-stained urethral smear in the diagnosis of urethritis: Which threshold value should be selected? Andrologia. September 2018:e13143. doi:10.1111/and.13143

  A-19    Görgel A, Soylu A, Görgel S, Tecellioglu M, and Sarier M. Tamsulosin-induced Hyperprolactinemia in a Patient with Multiple Sclerosis: A Case Report. J Urol Surg 2019;6(2):156-158. doi:10.4274/jus.galenos.2018.2436

  A-20    Sarier M, Kukul E. Classification of non-gonococcal urethritis: a review. Int Urol Nephrol. April 2019. doi:10.1007/s11255-019-02140-2

  A-21    Sarier M, Sepin N, Keles Y, et al. Is There any Association between Urothelial Carcinoma of the Bladder and Human Papillomavirus? A Case-Control Study. Urol Int. May 2019:1-6. doi:10.1159/000500467

  A-22      Sarier M.  Polymerase chain reaction assay in acute urethritis. Andrologia. 2019 Sep;51(8):e13366. doi:  10.1111/and.13366

  A-23    Yuksel Y, Yuksel D, Yucetin L, Erbis H, Sarier M, et al. Use of Tacrolimus During Pregnancy After Kidney Transplantation. Transplant Proc. 2019;51(7):2361-2366. doi:10.1016/j.transproceed.2019.01.150

  A-24    Sarier M, Ceyhan AM, Sepin N, et al. HPV infection in urology practice. Int Urol Nephrol. October 2019:1-8. doi:10.1007/s11255-019-02302-2

  A-25    Ates I, Mutlu D, Kaya Z, Okutucu S, Sarier M, Cilingiroglu M. Relationship between masked arterial hypertension and erectile dysfunction. J Mens health. 2020;16(April):4-12. doi:10.15586/jomh.v16iSP1.184

  A-26    Sarier M., Callioglu M., Yuksel Y. The necessity of voiding cystourethrogram for the evaluation of recipient candidates in adult renal transplantation. Russian Journal of Transplantology and Artificial Organs. 2020;22(1):35-39. doi:10.15825/1995-1191-2020-1-35-39

  A-27    Sarier M. Prevalence of Polymicrobial Infection in Urethritis. J Urol Surg 2019;6(3):180-183 doi:10.4274/jus.galenos.2019.2405

   

  B.National refereed Journals :

   

  B-01   Baysal T., Soylu A., Saraç K., Alkan A., Dusak A.,Sarier M. Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Perkütan Nefrostomi. Türk Üroloji Dergisi.2003;29(3):330-336.

  B-02   Soylu A., Sarier M., Davarci M., Baydinç C. Labial Füzyonun Neden Olduğu İşeme Zorluğu. Türk Üroloji Dergisi. 2004;30(1):117-119.

  B-05   Sarier M, Soylu A, Baydinc YC.  Erektil Disfonksiyonun Değerlendirilmesinde Hormonal İncelemenin Gerekliliği. SDÜ Tıp Fak Derg / Med J SDU. 2018. doi:10.17343/sdutfd.368786.

  B-06 Demir M, Özden S, Sarier M. Abnormal Flotation of Separator Gel in Blood Test Tubes in the Hemodialysis Patients. EJMI doi:10.14744/ejmi.2019.82037

  C.Abstract Presented in Domestic/International Medical Congress, Conference & Exhibitions and printed in the Proceedings Books:

  C-01      Kutlu R., Soylu A., Yılmaz U., Baysal T., Sarıer M., Saraç K., Baydinç C., “DSA kavernozografi yönteminin venöz kaçak tanısındaki yeri” 22. Türk Radyoloji Kongresi, P-642, Antalya, 26- 31 Ekim 2001

  C-02a    Soylu A., Yılmaz U., Özcan C., Sarıer M., Baydinç C. “Diabetik Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Uyarılmış Kavernöz Aktivite” 19. Ulusal Klinik Nörofizyolojisi EEG-EMG Kongresi, Sözel 23, Trabzon, 11-13 Haziran 2002

  C-02b    Soylu A., Yılmaz U., Özcan C., Sarıer M., Baydinç C., “Diabetik Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Uyarılmış Kavernöz Aktivite” Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi -1, Sunulu Poster 02, İstanbul 12-15 Haziran 2002

  C-03a    Soylu A., Yılmaz U., Sarıer M., Güneş A., Baydinç C., “Veno-Okluziv Tip Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Uyarılmış Kavernöz Aktivite”, 19. Ulusal Klinik Nörofizyolojisi EEG-EMG Kongresi, Poster 57, Trabzon, 11-13 Haziran 2002

  C-03b    Soylu A., Yılmaz U., Sarıer M., Güneş A., Baydinç C., “Veno-Okluziv Tip Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Uyarılmış Kavernöz Aktivite” Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi-1, Poster 03, 12-15 Haziran 2002, İstanbul

  C-04      Soylu A., Yılmaz U., Özcan C., Sarıer M., Baydinç C., “Penis Cildinden Kaydedilen Yüzeyel Aktivitelerin Korpus Kavernozumun Otonomik Değerlendirmesindeki Yeri”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, P309, 230, 2002

  C-05a    Soylu A., Akıncı A., Yılmaz U., Sarıer M., Aslan M., Özcan C., “Diabetik Çocuklarda Sempatik Deri Cevabının Ürodinamik Bulgularla İlişkisi” 9.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Malatya, PP E2, 27 Eylül –01 Ekim 2004

  C-05b    Soylu A., Akıncı A., Yılmaz U., Sarıer M., Aslan M., Özcan C., “Diabetik Çocuklarda Sempatik Deri Cevabının Ürodinamik Bulgularla İlişkisi” 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, P358, 2-7 Ekim 2004

  C-06      Soylu, A., Yılmaz, U., Sarıer, M., Özcan C., Baydinç Y.C., “Prematür Ejakülasyonlu Hastaların Tedavisinde Transkutanöz Tibial Sinir Uyarımı” 18. Ulusal Üroloji Kongresi, P129, Antalya, 2-7 Ekim 2004

  C-07      Soylu A, Ylmaz U, Sarier M, Ozcan C, Baydinç Y.C., “Spontan ve uyarılmış kavernözal aktivite kayıtlarında penisin mekanik hareketlerinin rolü” 19.Ulusal Üroloji Kongresi, P374, Antalya, 10-15 Haziran 2006

  C-08      Duman İ, Tekin S, Yüksel Y, Sarier M, Kosar A, Demirbaş A, “Böbrek nakli sonrası gelişen ürolojik komplikasyonlara endoürolojik yaklaşımlarımız” 23.Ulusal Üroloji Kongresi, P106, Antalya, 16-19 Ekim 2014

  C-09      Duman İ, Kosar A, Tekin S, Yüksel Y, Sarier M, Tuncer M, Demirbas A, “Küçük Mesaneli Hastalarda Böbrek Nakli” 23.Ulusal Üroloji Kongresi, P105, Antalya, 16-19 Ekm 2014

  C-10      Duman İ, Yuksel Y, Tekin S, Sarier M, Demirezen S, Demirbas A, “Böbrek naklinde modifiye Üreteroneosistostominin endoürolojik girişim başarısına etkisi” 20. Ulusal Cerrahi kongresi, PS-1272, Antalya 13-17 Nisan 2016

  C-11      Duman İ, Yüksel Y, Tekin S, Sarier M, Demirezen S, Koşar A, Demirbaş A, “Nakil böbrek taşlarında tedavi yaklaşımları ve başarı Tecrübelerimiz” 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, PS-1270, Antalya, 13-17 Nisan 2016

  C-12      Demir M, Sarier M, Işıklıoğlu M, Avci A.U., “İnfertilitede seminal plazmada AMH ölçümü faydalı mı?” Kongre & Lab Expo 2016, PS-083, Trabzon, 27 Eylül-1 Ekim 2016

  C-13      Yüksel Y, Tekin S, Duman İ, Sarier M, Güler M, Yücetin L, Yüksel D, Yavuz H.A., Demirbaş A, “Böbrek naklinde çift üreterli vakalarımız” Transplantasyon 2016 Kongresi, PS-82, Konya, 13-15 Ekim 2016

  C-14      Duman İ, Yuksel Y, Tekin S, Sarier M, Yavuz H.A., Demirbaş A, “Böbrek nakli sonrası üretroneosistostomi gerektiren ürolojik komplikasyonlar ve tecrübelerimiz” Transplantasyon 2016 Kongresi, PS-81, Konya, 13-15 Ekim 2016

  C-15      Yüksel Y, Tekin S, Sarier M, Demir İ, Yücetin L, Yüksel D, Arslan F, Turan E, Yavuz H.A., Demirbaş A, “Böbrek nakli sonrası doğum yapan hastalarımızın sonuçları tek merkezli sonuçlarımız” Transplantasyon Kongresi, S58, Konya 13-15 Ekim 2016

  C-16a    Yüksel Y, Tekin S, Duman İ, Sarier M, Güler M, Yüksel D, Yücetin L, Özer M, Celep H, Yavuz A, Demirbaş A, “Böbrek Nakli yapılan poliksitik böbrek hastalarında eş zamanlı nativ nefrektomi nasıl yapılmalı bilateral unilateral” Transplantasyon Kongresi P84, Konya 13-15 Ekim 2016

  C-16b    Yüksel Y, Yüksel D, Yücetin L, Sarier M, Duman I, Tekin S, Yavuz A, Demirbaş A, “Böbrek Nakli yapılan poliksitik böbrek hastalarında eş zamanlı nativ nefrektomi nasıl yapılmalı? Bilateral-unilateral” 21. Ulusal Cerrahi Kongresi SS-136, Antalya 11-15 Nisan 2018

  C-17      Sarier M, Demir M, Duman I, “Üretrit patojenlerinin saptanmasında, multipleks PCR yöntemi sonuçları” 3.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, SP-85, Antalya 02-06 Ekim 2016

  C-18      Sarier M, Duman I, Yüksel Y, Yavuz H.A., Demirbaş A, “Böbrek Nakillerinde yerleştirilen çift J Üreteral stentlerde oluşan bakteri kolonizasyonunun değerlendirilmesi” 3.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi SP-81, Antalya 02-06 Ekim 2016

  C-19      Sarier M, Duman İ, Yüksel Y, Tekin S, Demirbaş A, “Ender görülen Böbrek nakli sonrası mesanenin kondiloma akuminatum lezyonu, olgu sunumu” 3.Ürolojik Cerrahi Kongresi, P-02, Antalya 02-06 Ekim 2016

  C-20      Göktaş Ş, Sarier M, Demir M, “Yeni bir multipleks PCR yöntemiyle 387 kadında cinsel yolla bulaşan etkenlerin değerlendirilmesi” XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Kongresi P-203, Antalya 22-26.Mart 2017

  C-21a    Sarier M, Demir M, ,Göktaş Ş, Duman İ, Yüksel Y, Yücetin L, Yavbuz HA, “Steril pyürili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksyion test sonuçları” XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Kongresi S-021, Antalya 22-26 Mart 2017

  C-21b    Sarier M, Güler M, Göktaş Ş, Duman İ, Yüksel Y, Yavuz AHY. “Steril pyürili böbrek nakli hastalarında, gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon analiz sonuçları” 26. Ulusal Üroloji Kongresi OP-83, Girne, 12-15 Ekim 2017

  C-22      Sarier M, Demir M, Göktaş Ş, Güler M, “Kadavra ve canlı vericili böbrek nakillerinde yerleştirilen üreteral stent kolonizasyonun karşılaştırılması” XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Kongresi P-236, Antalya, 22-26 Mart 2017

  C-23      Demir M, Özdem S, Sarier M. “Erkek infertilitesi ve Oksidatif Stres” Uluslararası Biyokimya kongresi / 28.Ulusal Biyokimya Kongresi OP-088, Erzurum, 19-23 Eylül 2017

  C-24a    Sarier M, Sepin N, Güler H, Duman I, Yüksel Y, Tekin S, Yavuz AH, Yücetin L, Yilmaz ME. “Asemptomatik böbrek nakli hastalarındaki cinsel yolla bulaşan hastalıkların prevelansının araştırılması” 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi PS/RT-099 Antalya, 18-22 Ekim 2017

  C-24b    Sarier M, Sepin N, Güler H, Duman I, Yüksel Y, Tekin S, Yavuz AH, Yücetin L, Yilmaz ME. “Asemptomatik böbrek nakli hastalarında cinsel yolla bulaşan hastalık Patojenlerinin Real Time Multipleks PCR Yöntemi ile araştırılması” XIX Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi SS-01, Antalya, 28-31 Mart 2018

  C-25      Yüksel Y, Tekin S, Yüksel D, Duman I, Sarier M, Aliosmanoğlu I, Demir M, Yücetin L, Demirbaş A, Yavuz A. “Böbrek nakli sonrası gebelikte tacrolismus kullanımı-9 yıllık tek merkez tecrübelerimiz” 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi SS-022 Antalya, 18-22 ekim 2017

  C-26      Sarier M, Duman, Demir M, Süslü H, Yüksel Y, Tekin S, Yücetin L. “Böbrek nakillerinde yerletirilen çift j stentlerin çekiminde bakteriyel kolonizasyon açısından optimal zaman aralığı” 26. Ulusal Üroloji Kongresi PP-002, Girne, 12-15 Ekim 2017

  C-27a    Sarier M, Demir M, Duman İ, Yüksel Y, Taşdemir E, Uygun B. “CMV viruria varlığı; Böbrek nakli olmuş hastalarda CMV enfeksiyonunu göstermesi açısından yol gösterici olabilir mi?” 26. Ulusal Üroloji Kongresi PP-003, Girne, 12-15 Ekim 2017

  C-27b    Sarier M. “CMV viruria varlığı; Böbrek nakli olmuş hastalarda CMV enfeksiyonunu göstermesi açısından yol gösterici olabilir mi?” 7. EKMUD Uluslararası Kongresi SS-21, Analya, 8-13 Mayıs 2018

  C-28      Sarier M, Duman İ, Demir M, Yüksel Y, Emek M, Kukul E. “Böbrek nakli sonrası ilk ay içerisinde mesane çıkım obstrüksiyonuna uygulanan TUR-P/TUIP operasyonlarının erken ve uzun dönem sonuçları” 26. Ulusal Üroloji Kongresi OP-056, Girne, 12-15 Ekim 2017

  C-29      Sarier M, Duman İ, Koşar A. “Canlı vericili böbrek nakli hastalarındaki greft taş hastalığının minimal invaziv cerrahi tedavisinin sonuçları: Tek merkez 3758 Böbrek nakli deneyimi” 26. Ulusal Üroloji Kongresi “Top Papers” TP-007, Girne, 12-15 Ekim 2017

  C-30      Şahin C, Sarier M, Evcil E, Şen B. “Üretroplastide alt dudak kullanımının postoperatif hasta konforu ve kozmetik görünüm üzerine etkisi” 26. Ulusal Üroloji Kongresi PP-116, Girne, 12-15 Ekim 2017

  C-31      Şahin C, Sarier M, Evcil E, Şen B. “Posterior üretra cerrahisi sırasında inferior pubektomiyi kolaylaştıran teknik. Mikro TUR kullanımı” 26. Ulusal Üroloji Kongresi PP-083, Girne, 12-15 Ekim 2017

  C-32      Şahin C, Evcil E, Şen B, Sarier M. “Tekrarlayan ön ve arka üretra darlıklarında perineal üretroplasti: 134 olguluk tek cerrah deneyimi” 26. Ulusal Üroloji Kongresi PP-064, Girne, 12-15 Ekim 2017

  C-33      Şahin C, Evcil E, Şen B, Sarier M. “Radyoterapi sonrası rektoüretral fistül gelişmi ve üretral işemesi olmayan olguda grasilis kası transpozisyonu ile fistül onarımı” 26. Ulusal Üroloji Kongresi PP-082, Girne, 12-15 Ekim 2017

  C-34      Şahin C, Evcil E, Şen B, Sarier M. “:Perineal üretroplasti uygulanan 134 oguda daha önce uygulanan endoskopik üretral giriim sayıları ve nedenleri” 26. Ulusal Üroloji Kongresi PP-081, Girne, 12-15 Ekim 2017

  C-35      Şahin C, SarierM, Evcil E, Şen B. “Radikal prostatektomi sonrası anastomotik darlık gelişmiş olgularda üretroplasti sonuçlarımız” 26. Ulusal Üroloji Kongresi PP-080, Girne, 12-15 Ekim 2017

  C-36      Şahin C, Sarier M, Şen B, Evcil E. “Üretral stentli ( Urolume ) hastalarda stentin çıkarılması ve kurtarıcı üretroplasti. İki farklı tekniğin karşılaştırılması” 26. Ulusal Üroloji Kongresi PP-078, Girne, 12-15 Ekim 2017

  C-37      Şahin C, Sarier M, Evcil E, Şen B. “Sekonder Üretroplasti uygulanan olguların başarısız üretroplasti nedenleri” 26. Ulusal Üroloji Kongresi PP-077, Girne, 12-15 Ekim 2017

  C-38      Şahin C, Evcil E, Şen B, Sarier M. “Posterior üretra darlıklı erkekte ağız mukozası ile yama tarzı üretroplasti tekniği” 26. Ulusal Üroloji Kongresi, VP-025, Girne, 12-15 Ekim 2017

  C-39      Sarier M. “Üretrit Tanısında Üretral Akıntı Mikroskopisi Hala Geçerli Bir Test mi?” XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi SS-29, Antalya, 28-31 Mart 2018

  C-40      Yüksel Y, Yüksel D, Yücetin L, Sarier M, Erbiş H, Yavuz A, Tekin S, Demir M, Demiraş M “Kadavradan Organ Çıkarımında Dış Merkez Gönderilen Organların Değerlendirilmesi” 21. Ulusal Cerrahi Kongresi SS-299, Antalya, 11-15 Nisan 2018

  C-41      Yüksel Y, Sarier M, Duman I, Demirezen S, Süslü H, Kukul E. “Grade V Böbrek Laserasyonu olan Pediatrik Vakada Böbrek Koruyucu Cerrahi” 21. Ulusal Cerrahi Kongresi EPS-0032, Antalya 11-15 Nisan 2018

  C-42      Sarier M, Duman I, Kilic S, et al. “Comparative Results of Transurethral Incision with Transurethral Resection of The Prostate in Renal Transplant Recipients with Benign Prostate Hyperplasia” 27. International Transplantation Society Congress Spain C390.3, Madrid, 30 June – 5 July 2018

  C-43      Demir M, Kukul E, Sarier M.  “Urogenital myiasis caused by psychoda albipennis” TBS International Biochemistry Congress 2018 – 29th National Biochemistry Congress PP-142, Bodrum 26-30 October 2018

  C-44      Sarier M, Duman I, Callioglu M, Yavuz A.H., Demirbas A, Kukul E. “Canlı vericilerdeki Asemptomatik böbrek taşları: Nakil sonrası konservatif tedavi sonuçları” 4. Urolojik Cerrahi Kongresi SS-11, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 2018

  C-45      Sarier M. “Üretritte Polimikrobial Enfeksiyon Prevelansı” 4. Urolojik Cerrahi Kongresi SS-147, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 2018

  C-46      Sarier M, Sepin N. “Mesanenin Ürotelial Karsinomu ile Human papilloma virus ilişkisi; Olgu kontrollü çalışma” 20. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi SS-11, Antalya, 13-16 Mart 2019

  C-47      Sarier M, Callioglu M. “The necessity of voiding cystourethrogram for the evaluation of recipient candidates in adult renal transplantation” TTS 2019 1st Regional Meeting P30, İstanbul, 28-29 March, 2019

  Book editor or chapter writer published by international publishers

  D-01     Yüksel Y, Sarier M. “Grade 5 Böbrek Travmalı Olguda Renorafi” Acil Cerrahi Ve Travmatalojide Nadir Vakalar. Akademisyen Yayınevi Ankara Ekim