12 – PNL ameliyatı nedir?


timthumb5e29Perkutan Nefrolitotomi (PNL) operasyonunda, ciltten 1 cm lik kesi ile direk böbrek içine endoskop vasıtası ile girilir, Ve böbrek içindeki taşlar aynı delikten dışarı alınır. Hastanın operasyon sonrası konforu, hastanede yatış süresi ve komplikasyon sıklığının azlığı nedeniyle bugün için PNL yöntemi böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde altın standartı oluşturmaktadır.

 

 


<<10– Üriner sistemin taşlarında cerrahi
>>13– Mikro PNL nedir?