1 – Cinsel Yolla bulaşan hastalıklara yaklaşım?


Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de cinsel yolla bulasan hastalıklarda ciddi artış görülmekte. Yanlış ve eksik tedaviler, enfeksiyon etkenlerinin tedavilere direnç kazanmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle konunun herkes tarafından doğru bilinmesi gerektiğini düşünmekteyim.

yola geçen hastalıkları aslında 3 başlıkta incelemek gerekir.

  1. Kanda tespit ettiğimiz cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  2. Cilt üzerinde tespit ettiğimiz cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  3. İdrar yollarında tespit ettiğimiz cinsel yolla bulaşan hastalıklar

>>2– Kanda tespit ettiğimiz Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir?