4 – Prostat büyümesine ait bulgular nelerdir?


timthumb38b3Prostatta bir büyüme başladığı zaman, bu büyüme ister iyi huylu olsun ister kötü huylu olsun, hastada oluşacak bulgular çok değişkenlik gösterir. Bu nedenle prostat buyumesi olan her hastada aynı semptomların olmasını beklemek yanıltıcı olacaktır. En sık gördüğümüz bulguları sayacak olursak,
  • Gece idrar kalkma
  • İdrar akım hızında düşme
  • İdrar yaptıktan sonra idrar hissinin devam etmesi,
  • İdrarın başında idrarın hemen gelmemesi
  • İdrar yaparken çatallanma, kesik kesik işeme
  • İdrarın sonunda damlama
  • Ani sıkışma(urge) idrar kaçırma
  • İdrarda yanma,
  • Sık idrara çıkma
Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus ise yukarıda bahsettigim bulguların hepsinin veya birkaçının her hastada aynı sıklıkta olması gerekmediğidir.