9 – Mesane kas dokusuna atlamış tümörde yaklaşım?


timthumbd077Uygun hastalarda Mesane kas dokusuna atlamış (invazyon) tümörlerde, eger tümör mesane dışına çıkmamış ise tedavide temel yaklaşım Cerrahi olmalıdır. ( Radikal Sistektomi )

 


<<8– Mesane Tümöründe klinik evreleme neden önemli?
>>10– Yüzeyel mesane Tümörlerinde tedavi nedir?