8 – Taş kırma nedir?


timthumba967Taş kırma (ESWL) non invazif bir metod olarak üriner sistem taşlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Oluşturulan Ses dalgalarının bir odakta toplanması ile oluşan enerji ile taşların kırılması esasına dayanır. ESWL nin başarısı tamamen taşın kimyasal yapısı, taşın üriner sistemdeki konumu ve taşın büyüklüğü ile alakalıdır.

<<7– Üriner Sistemde taş görüldü. Şimdi ne yapmalıyız?
>>9– Lazer ile taş kırma nedir?