7 – Üriner Sistemde taş görüldü. Şimdi ne yapmalıyız?


timthumbf727Üriner sistemde taş tespit edildiğinde taşın konumuna göre, taşın büyüklüğüne göre ve üriner sisteme vermiş veya verebileceği zarar gözönüne alınarak tedavi planlanmalıdır.
Bazen acil olarak operasyon kararı verilirken, bazen de sadece taşı takip etmek yeterli olacaktır.

<<6– Teşhis için ne gibi testler yapılmaktadır?
>>8– Taş kırma nedir?