7 – Mesane Tümörünün tedavisinde hekimin yaklaşımı?


timthumbb2f0Mesane tümörü tespit edilen hastanın tedavisinde ilk seçenek ve altın standart TUR ameliyatıdır. (Transüretral Rezeksiyon)
Burada idrar kanalından endoskop ile girilerek mesane içerisindeki tümörün temizlenmesi amaçlanır. Bu yöntem, hem patolojik değerlendirme, hem de klinik evrelemenin yapılabilmesi icin gereklidir.

<<6– Sistoskopi nin yeri nedir?
>>8– Mesane Tümöründe klinik evreleme neden önemli?